PROJEKT KARTEL

Projet Cartel: Mexique, le silence ou la mort

Skupina novinárov z organizácie Forbidden Stories sa vracia s novým celosvetovým vyšetrovaním, ktoré nás zavedie do centra mexických kartelov. Vyšetrovanie sa začína vraždou novinárky Reginy Martínez, ktorú 28. apríla 2012 uškrtili v jej dome. Táto vražda znamenala v Mexiku prelom, pokiaľ ide o zločiny spáchané na novinároch. Odvtedy bolo zavraždených 64 novinárov, čím sa Mexiko stalo pre novinárov najnebezpečnejším miestom na svete pred Sýriou a Afganistanom. Šesťdesiat novinárov z 25 medzinárodných médií sa stretlo, aby objasnili túto vraždu a pokračovali v práci svojich zavraždených mexických kolegov. Táto historicky výnimočná spolupráca, ktorú koordinuje organizácia Forbidden Stories, sa nazýva Projekt Kartel. Sieť investigatívnych novinárov 10 mesiacov vyšetrovala mexické kartely, pátrala po ich politických a obchodných prepojeniach po celom svete a po ich takmer neobmedzených zásobách zbraní a syntetických drog. 

Réžia

Projet Cartel: Mexique, le silence ou la mort / Jules Giraudat / Francúzsko / 2021 / 73 min.

Téma

Politické režimy a konflikty

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene