Posuňte svoje hranice na inkluzívnom workshope lezenia

Pri príležitosti premiéry filmu Adam Ondra: Posúvať hranice ponúka Jeden svet v spolupráci s Karpatským lezeckým klubom workshop pre všetkých, no hlavne nevidiacich a nepočujúcich záujemcov. Nevidiaci si budú môcť celý výstroj prezrieť hmatom, vyskúšať si tvorbu uzlov a smelo sa zveriť do rúk inštruktorom, ktorí poznajú metodiku, ako ich navigovať. Pre nepočujúcich budú na mieste k dispozícii tlmočníci do posunkového jazyka. 

Workshop sa koná 6. novembra 2022. Pre účasť na workshope je potrebné vyplniť prihlasovací formulár.

10:00 – 13:00 Začiatočníci 

Inkluzívny lezecký workshop pre začiatočníkov poskytne prvý kontakt s lezením všetkým, no hlavne zrakovo a sluchovo znevýhodneným, ktorí majú chuť vyskúšať si lezenie na umelej stene. Lezenie je šport, ktorý fyzicky rozvíja komplexne celé telo a poskytuje skvelú príležitosť na sebapoznanie a posúvanie osobných hraníc. Lezenie bude prebiehať pod dozorom inštruktorov, ktorí už majú s inkluzívnym prístupom k znevýhodneným bohaté skúsenosti. 

14:00 – 17:00 Pokročilí 

Inkluzívny lezecký workshop určený pre tých, ktorí už majú za sebou prvé skúsenosti s lezením, osvojili si základnú metodiku a chceli by sa dozvedieť viac o efektívnom lezeckom pohybe a o tom, ako sa lezením pohybovo rozvíjať. Lezenie je síce pre človeka prirodzený pohyb, ale nie je intuitívne efektívny, a preto je potrebné naučiť sa základné pohybové vzorce a princípy. Workshop bude viesť Tomáš Greksák, ktorý sa lezeckému pohybovému rozvoju profesijne venuje už sedem rokov. 

Workshop sa koná 6. novembra 2022. Pre účasť na workshope je potrebné vyplniť prihlasovací formulár.

Ďalšie podujatia

Audiovízia bez bariér II: Aj nevidiaci majú právo na kino

Hostia: Francesca Raffi, medzinárodne uznávaná expertka v otázke inklúzie a zabezpečenia komplexného prístupu ku kultúrnemu priestoru Eva Križková, výkonná riaditeľka filmového festivalu Jeden svet Branislav Mamojka, predseda NROZP – Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SRMereijn van der Heijden, zástupca spoločnosti Earcatch International Martin Šmatlák, Audiovizuálny fond Emília Perez, expertka v otázke dostupnosti obsahu a médií  Aj nevidiaci majú právo prísť do kina! …

Workshop filmového zvuku

Vhodné aj pre nevidiacich a slabozrakých.  Cieľom podujatia je hľadať odpovede na otázky funkcie zvuku v audiovizuálnej tvorbe. Filmový zvuk je budovaný vzťahom k obrazu a vo vzťahu k nemu vytvára akustický priestor, v ktorom dochádza ku komunikácii. Dokážeme aj bez slov nahradiť zvukom príbeh v obraze? O čom všetkom okrem opisnej narácie k nám …

Flashback – slávnostné odovzdávanie cien spojené s predstavením Divadla bez domova

Po predstavení bude nasledovať ohliadnutie za Jedným svetom 2022, odovzdávanie cien za víťazné filmy a projekcia víťazného filmu. Program 19:00 Divadlo bez domova: Flashback20:00 Ohliadnutie za Jedným svetom 2022 a odovzdávanie cien medzinárodnej poroty víťazom21:00 Premietanie víťazného filmu Hra Flashback retrospektívne prináša na javisko umelecký proces, ktorý prebiehal počas desiatich rokov divadelnej tvorby Divadla bez …

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene