Jednota dychu – umelecká inštalácia

Jednota dychu je podmanivá umelecká inštalácia, ktorá oslavuje neobyčajnú rozmanitosť a spoločnú ľudskosť nás všetkých, nech už sme ktokoľvek. Hlavná myšlienka je jednoduchá, no silná: bez ohľadu na rozdiely v kultúre, náboženstve, rode alebo pôvode nás spája rovnaká podstata. Jadro inštalácie tvoria balóny nafúknuté dychom jednotlivcov rôzneho pôvodu, ktoré symbolizujú krehkosť a húževnatosť ľudského bytia. Slúžia ako živé metafory širokej škály skúseností, perspektív a príbehov, ktoré definujú náš svet. Balóny sú precízne rozmiestnené v priehľadnej poohýbanej plastovej rúre, ktorá sa prepletá celým priestorom inštalácie. Začína sa v rohu ako koncentrovaný zhluk a postupne sa rozpína a vytvára vizuálne zobrazenie jednoty, ktorá sa šíri ako príjemný žiarivý hviezdny pás. Inštalácia sa rozvíja počas štyroch premietaní, každé predstavuje samostatnú fázu projektu. V posledný deň sa štyri žiarivé hviezdne pásy spoja a vytvoria harmonickú tapisériu ľudského spojenia. Toto spojenie symbolizuje univerzálny potenciál jednoty aj vo svete často rozštiepenom inakosťou. Návštevníci Jednotu dychu zažijú nielen vizuálne pôsobivú premenu, ale prostredníctvom jemného kolísania a posúvania balónov aj jemný kolektívny tlkot srdca ľudstva. Ide o dôležitú pripomienku, že pod povrchom máme všetci rovnaký dych a spoločnú túžbu po mieri a šťastí. Cieľom projektu Unity in Breath je podnietiť k vnímavosti, k podpore prostredia inklúzie a porozumenia a vyzvať divákov, aby rozpoznali krásu v našej spoločnej ľudskosti a silu prameniacu z našej rozmanitosti. Svedčí o viere, že napriek rozdielom sa môžeme zjednotiť v mieri a šťastí ako jedna ľudská rodina.

Nawras Rashed a Liubov Shestakova
(Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra Socha objekt inštalácia)

Umelecká inštalácia je pokračovaníme projekcií filmu Zlodejov túb, ktorý diváci sledujú s balónmi v rukách.

3.-9. 11. v Kine Klap (Filmová fakulta VŠMU, Svoradova 2)

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene