Kapitalks: Bývať proti všetkým a projekty sociálneho bývania

(V spolupráci s OZ Proti prúdu)

Film Bydlet proti všem režiséra Tomáša Hlaváčka približuje niekoľkoročný pokus mesta Brno bojovať proti „biznisu s chudobou“ prostredníctvom projektu Rapid Rehousing. Jeho princípom je poskytnutie stabilného domova rodinám v bytovej núdzi, ktoré sú obeťami takéhoto biznisu, na ktorý dopláca aj štát.

Dokument reflektuje problémy bývania najchudobnejších a zároveň ťažkosti pri presadzovaní riešení na úrovni lokálnej politiky. Počas diskusie, ktorú pripravilo OZ Proti prúdu a mesačník Kapitál, si budeme klásť otázky aj o tom, či majú ľudia bez domova vôbec možnosť nájsť si dôstojné bývanie a domov a tiež, ako sa podobné projekty dostupného bývania darí realizovať na Slovensku.

Hostky a hostia:
– Nina Beňová, Proti prúdu (vydavateľ Nota bene)
– Martin Freund, aktivista v oblasti práva na bývanie
– Tomáš Hlaváček, režisér
– Peter Šušla, predajca NOTA BENE

Jazyk: slovenský.

Diskusia prebehne naživo 8.novembra 20:00-21:00 v A4-priestor súčasnej kultúry. Je prepojená s filmom Bývať proti všetkým, ktorý si na festivale pozriete v A4-priestor súčasnej kultúry o 18:00.

Vstupné: vstup voľný (nutná bezplatná registrácia cez GoOut).

Diskusiu si budete môcť pozrieť aj online na našom webe a Facebooku.

Zapojiť do diskusie sa môžete na www.sli.do #byvanie.

Na všetky podujatia Jedného sveta je podmienkou plné očkovanie.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene