Prestaňte nás nakrúcať: je pomoc Západu vlastne potrebná?

Otázky môžete klásť priamo cez sli.do #help alebo v sli.do okne nižšie.

Diskusia prebehne online na Facebooku aj priamo na webe. Tematicky je spojená s filmom Prestaňte nás nakrúcať a Fonja, ktoré si tento rok môžete na festivale pozrieť.

Jazyk: angličtina.
Diskutovať budeme na tieto témy:

 • Je pomoc západného sveta vždy potrebná a dobrá?
 • Ako sa pozeráme na krajiny, v ktorých pomáhame?
 • Neprinášame niekedy viac škody ako osohu?
 • Aké sú pozitívne, ale aj negatívne stránky rozvojovej pomoci Európskej únie?
 • Aký je pohľad slovenských humanitárnych a rozvojových organizácií na neokolonializáciu?
  Nahliadneme spolu aj do zobrazovania krajín globálneho juhu v audiovizuálnom a vo vizuálnom umení.

Diskutovať budú:

 • Lucia Kišš (Slovak Aid)
 • Andrea Najvirtová (Človek v ohrození)
 • Lina Zacher (nemecká režisérka filmu Fonja)
 • Moderuje Frederika Halászová (Človek v ohrození).

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene