Industry program

Jeden Svet 2020 neponúka len program pre širokú verejnosť ale aj pre filmových profesionálov

FILMOM PROTI MÝTOM O MIGRÁCII

Workshop filmovej dokumentaristiky na témy migrácie  Jeden svet pripravil v spolupráci s UNHCR, Filmovou fakultou VŠMU a projektom Svet medzi riadkami ročný workshop pre študentov dokumentárnej réžie. V priebehu roka vzniknú tri študentské filmy, ktoré si budú diváci môcť pozrieť v programe Jedného sveta 2021. Workshop sa začína online počas Jedného sveta 2020. V priebehu dvoch úvodných dní dostanú študenti pohľad …

Na káve s DAFilms

Nezáväzné online stretnutie s tímom streamovacej služby DAFilms.sk je určené pre filmových profesionálov, ktorí by radi mali viac praktických informácií o tom, ako platforma funguje, ako dostať film do katalógu, aké licenčné modely DAFilms ponúka, ako je o film postarané z hľadiska PR a dramaturgie a podobne. HOSŤKY: Dorota Zacharová (projektová manažérka), Alexandra Gojdičová (PR) TERMÍN: utorok 10. 11. od 10.00 do 11.00  …

UDRŽATEĽNOSŤ NA FILMOVÝCH FESTIVALOCH V RÁMCI COVID-19

9. novembra o 10:00 – 11:00 Filmové festivaly sú hnacou silou filmového priemyslu a pre odborníkov z tejto oblasti zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní povedomia o udržateľnej filmovej produkcii. Aký vplyv má však organizovanie podobných akcií na životné prostredie? Aké opatrenia sa musia na filmových festivaloch zaviesť, aby sa znížila ich uhlíková stopa a aby šli príkladom pre filmárov a odborníkov z tejto oblasti? Ako ovplyvnili naše skúsenosti s pandemickými opatreniami vnímanie tejto témy?  Panelová diskusia sa zameria na spôsob, akým by mali organizátori festivalov prevziať zodpovednosť za životné prostredie a bojovať proti zbytočnému …

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene