Industry program Dni zmeny 2023

Medzinárodný filmový festival Jeden svet od roku 2021 organizuje industry program s názvom Dni zmeny. Jeho obsah je primárne určený pre filmových profesionálov, ktorí majú snahu svojimi filmovými projektami vytvoriť reálnu zmenu v spoločnosti.  

Zámerom industry programu Dni zmeny, je prepájanie tvorcov a tvorkýň filmov s potencionálnymi donormi, odborníkmi na jednotlivé témy, neziskovými organizáciami, médiami a ďalšími organizáciami a jednotlivcami, ktorí im k danej zmene v spoločnosti môžu dopomôcť. 

Súčasťou Dní zmeny je workshop pre filmových profesionálov, kde pod vedením expertiek a expertov na dosiahnutie zmeny v spoločnosti, vytvárajú počas troch dní svoju impact kampaň (kampaň so spoločenským dopadom). Vyvrcholením tohto workshopu je záverečná prezentácia impact kampaní, ktorý prebieha za prítomnosti jednotlivcov z rôznych oblastí, ktorí sú pre projekty smerodajní.

Ďalšou časťou industry programu Dni zmeny sú prednášky, ktoré tému impactu vo filmovom priemysle približujú z rôznych pohľadov a ich súčasťou sú aj prípadové štúdie už existujúcich a reálnych impact kampaní. 

V rámci programu Jedného sveta 2023 premietneme aj dokumentárne filmy, ktoré impact kampaň majú a pracujú s ňou. Ide o dokumentárne filmy Jiříkovo vidění, Hamletov syndróm a Neviditeľné krajiny. Po premietnutí týchto filmov sa uskutočnia diskusie a Q&A s filmovými tvorcami, ktorí spoločenský dopad týchto filmov priblížia viac.  

Pozývame vás na časti programu Dni zmeny 2023, určené pre verejnosť: 

PONDELOK
6. november 2023, 10:30 – 12:15

Barco, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava 

Spoločenská zmena a film

PONDELOK
6. november 2023, 13:30 – 15:00

Barco, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava 

Spoločenský dosah filmu a filmová distribúcia

PONDELOK
6. november 2023, 19:50

Kino Klap, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava 

Diskusia po filme Jiříkovo vidění

UTOROK
7. november 2023, 9:00 – 10:30

Barco, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava 

Zmysluplné partnerstvá pre film

UTOROK
7. november 2023, 16:00

Kino Klap, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava 

Diskusia po filme Hamletov syndróm

STREDA
8. november 2023, 15:50

Barco, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Diskusia po filme Neviditeľné krajiny

ŠTVRTOK
9. november 2023, od 9:00

Kino Klap, Filmová a televízna fakulta VŠMU, Svoradova 2, Bratislava

Verejná prezentácia projektov prihlásených do workshopu Dni zmeny 2023

Projekty zapojené do workshopu Dni zmeny 2023:

Údolie vdov Réžia: Miro Jelok a Katarína Jonisová Producent: Katarína Jonisová a Miro Jelok Žáner: dokumentárny film

Synopsa: V izolovaných horách Transylvánie zaplavuje malú dedinu Geamăna toxické bahno vypúšťané z bane na meď. Okolo stúpajúcej hladiny odkaliska žijú samotársky najmä staršie vdovy, ktoré sa tvrdohlavo odmietajú odsťahovať a jedna mladá žena menom Valerica, ktorá utiekla od svojho manžela a nasťahovala sa do opustenej drevenice, ktorú zdedila po otcovi. Za svojím životom urobila hrubú čiaru a pokúša sa žiť odznova na mieste bez budúcnosti. V kulisách zdevastovanej surreálnej krajiny, ktorú neustále pochováva stúpajúci odpad z bane, Valerica nachádza svoj malý súkromný raj.

Noví susedia Réžia: Pavol Kohút Producent: Zuzana Chadimova Žáner: dokumentárny film

Synopsa: Predstavte si že Slovensko nekončí pri Kútoch ale pokračuje cez celé Čechy, celé Nemecko, rovno aj Rakúsko a ešte k tomu prihoďme tretinu Maďarska. Takáto veľká, približne, je Ukrajina. Tento náš mega veľký sused, s ktorým zdieľame hranicu cez ktorú na Slovensko tiekla ropa a zemný plynie je obrovský, rozlohou počtom a rozmanitosťou ľudí a prekvapivo vieme o ňom málo. Pár základných predsudkov a stereotypných obrazov z deväťdesiatych rokov no a teraz samozrejme vojna. Ukrajinci a Ukrajinky na Slovensku, v Poľsku, v Čechách začali pracovať, ich deti chodia do školy, stretávame ich na pošte, v parku, v obchodoch. Stali sa našimi novými susedmi. Čo o nich vieme? Akí sú? Autorka audio dokumentov Noví susedia začala spracovávať príbehy Ukrajincov , lebo sa stali jej novými susedmi. Jej vlastný záujem a túžba dozvedieť sa o nich viac vyústili do siedmich epizód podcastu, s ktorými už niektoré neziskové organizácie či školy pracujú ako s učebným nástrojom. Evolučne vznikol náš záujem nájsť audiovizuálny jazyk pre tieto skutočné príbehy Nových susedov. Vniesť do spoločnosti zodpovednosť a úctu k druhým, posilniť empatiu v spoločnosti cez formát audiovizuálneho dokumentu a dostať tak príbehy od poslucháčov k divákom. Nebudeme sa v nej baviť o priebehu vojny, aj keď je to samozrejme súčasťou všetkých rozhovorov, ktoré robíme, nebudeme rozoberať vojnu, politiku ani predpovede do budúcnosti. Pokúsime sa zistiť, kto sú ukrajinskí muži a ženy. Priestor dáme aj ruskej minorite. Rozhovory s odborníkmi a obyčajnými ľuďmi s cieľom zistiť o tejto krajine čo najviac. O maličkostiach a veľkých veciach, ktoré robia Ukrajinu Ukrajinou. A čo nám môže pomôcť nadviazať kontakt alebo lepšie sa spojiť s našimi novými susedmi. Otvárame cestu k pochopeniu podstaty toho, aká je Ukrajina, ako chápať Ukrajincov žijúcich medzi nami. Spovedáme aj minoritu ruskú. Hovoríme o jasných témach, ako aj tých, ktoré sú pod povrchom.

Začnite s vysťahovaním! (pracovný názov) Réžia: Eduard Cicha a Dominik Jursa Producent: Barbara Janišová Feglová Žáner: dokumentárny film

Synopsa: Vyvíjame dokumentárny film, ktorý sa zaoberá témou neonacizmu, ľudáctva a jeho dnešnou transformáciou. Chceme sa zamerať najmä na odboj v podobe antifa, ale aj hľadať súčasné semeništia mladých “náckov” a zmapovať špecifiká a vývoj, ktorým si fenomén u nás prešiel. Chceme poukazovať na jeho neustálu toleranciu v spoločnosti a dokladovateľnú “beztrestnosť”, ktorá má konkrétne presahy do súčasného diania. Netajíme sa ambíciou diváka mobilizovať smerom k občianskej spoločnosti. Slovensko ako malá krajina, kde sa všetci navzájom poznajú a kde prekvitá nepotizmus, môže byť napriek svojim špecifikám dobrou prípadovou štúdiou celosvetového trendu posilňovania politickej krajnej pravice a z tohto pohľadu by film mal vedieť ponúknuť svoj obsah aj zahraničnému divákovi.

 Workshop pre filmových profesionálov v rámci industry programu Dni zmeny 2023 povedú: 

Orsolya Komlosi /Maďarsko/ 

Pracuje s dokumentárnymi filmami, pretože ako kultúrna antropologička považuje film za najlepší nástroj na katalyzovanie spoločenských zmien. Pracuje najmä ako kurátorka, distribútorka a producentka, taktiež ako projektová manažérka v rámci aplikovaných vedeckých projektov. Nedávno získala titul DLA na Univerzite divadelného a filmového umenia v Budapešti. Jej výskumnou oblasťou je meranie vplyvu dokumentárnych filmov, teda meranie ich spoločenského dopadu. Založila projekt Magic of the Frame – Teach with documentaries!, ktorého cieľom je vytvoriť súbor nástrojov pre pedagógov na podporu integrácie dokumentárnych filmov do učebných osnov vo formálnom a neformálnom vzdelávaní. Je tiež zakladateľkou a kurátorkou Taiwan Dox v Budapešti. V minulosti pracovala ako vedúca kina Docuart, prvého filmového archívu a kina pre dokumentárne filmy v Budapešti, koordinuje maďarskú sieť Nadácie Anny Lindhovej pre medzikultúrny dialóg a v súčasnosti pracuje ako impact producentka rodinného filmu „I accidentally wrote a book“ režisérky Nory Lakos.

Eva Pavlovičová /Slovensko/ 

Eva Pavlovičová má 13 ročnú prax v oblasti audiovízie.  V roku 2010 založila časopis KINEČKO, kde pôsobila ako výkonná producentka a redaktorka do roku 2017. V spoločnostiach BFILM a FILMTOPIA v rokoch 2014 – 2017 produkovala a distribuovala hrané, dokumentárne, animované a experimentálne filmy. Od roku 2017 do roku 2019 sa venovala tvorbe verejných politík v oblasti kreatívneho priemyslu so zameraním na audiovíziu a multimédiá na Ministerstve kultúry SR. Od roku 2019 pôsobí ako filmová expertka Európskej komisie pre program Creative Media. V rokoch 2019 až 2023 študovala doktorandské štúdiu na Ústave verejnej politiky Univerzity Komenského so zameraním na kultúrne politiky. Ako výskumníčka sa podieľala na tvorbe Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2022 – 2027.  V roku 2023 uskutočnila pre ASFK výskum situácie propagácie v kinách. V posledných rokoch ako asociovaná producentka pre oblasť distribúcie a marketingu pracovala na rôznych projektoch ako napr. trasmediálny projekt Spýtaj sa Vašich: 68/89/93, či dokumentárny film Skutok sa stal (r. Barbora Berezňáková), krátky antropologický dokument Strigov (r. Barbora Berezňáková), či film pre deti Čiapka (r. Slobodan Maximović). 

Alexandra Poláková Suchalová /Slovensko/ 

Alexandra Poláková Suchalová od roku 2021 pracuje na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, kde v rámci národného projektu vedie jednu z podaktivít zameraných na zapájanie verejnosti pri tvorbe verejných politík na úrovni ústredných orgánov štátnej správy. Zároveň dlhodobo spolupracuje s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyučuje predmet zameraný na rovnakú problematiku – účasť verejnosti na tvorbe verejných politík. Od roku 2010, kedy ukončila PhD. štúdium v oblasti teória politiky na spomenutej fakulte, sa okrem pedagogickej činnosti venuje aj lektorovaniu, facilitácii, navrhovaniu participatívnych procesov, výskumnej a analytickej činnosti. Pre Jeden svet spolupracovala na výskume divákov dokumentárneho filmu aj v rámci pilotného ročníka programu Dni zmeny ako porotkyňa. 

Organizátori industry programu Dni zmeny 2023 si vážia spolupráce s tútormi z minuloročných edícii programu:

Margje de Koning, Movies that Matter, Irena Taskovski IMPACT LAB #DocsConnect Taskovski Training programme , Khadidja Benouataf, Impact Social Hub.

Industry program Dni zmeny 2023 finančne podporili Audiovizuálny fond, Nadácia mesta Bratislava, Heinrich Böll Stiftung.

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene