Zuzana Slobodová

Máme filmové zážitky pre všetkých. Jeden svet bude opäť inkluzívny

Trápi nás, keď záujem o kultúru na Slovensku klesá, a predsa často organizujeme podujatia, ktorých sa takmer štvrtina potenciálnych divákov nemôže zúčastniť kvôli rôznym bariéram. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet už tretí rok pracuje na odstraňovaní týchto bariér, pretože právo na kultúru ako aj prístup k informáciám má každý z nás. Na Jednom svete sa bude 5. – 11. novembra každý cítiť doma bez rozdielu rasy, veku, rodu, sociálneho statusu či ohľadu na zdravotné znevýhodnenie.

Uvidíte filmy, prostredníctvom ktorých nahliadnete do domovov vzdialených niekoľko tisíc kilometrov odtiaľto, ale aj tie, čo sú takmer za rohom, a predsa sú nám vzdialené. Každý z nich existuje v neodmysliteľných súvislostiach s prírodou, slobodou či dodržiavaním ľudských práv. Ľudia majú právo aj na rovný prístup k umeniu, či už ide o filmy, divadlo, koncerty alebo iné kultúrne podujatia. Je prirodzené, že sa v spoločnosti upozorňuje na potrebu bezbariérovosti vo verejných priestoroch. No pomerne často sa na to zabúda pri kultúrnych podujatiach. Podľa výkonnej riaditeľky festivalu Evy Križkovej: „Odstraňovanie bariér je ako snehová guľa. Keď sa do toho raz pustíme, začneme vidieť množstvo ďalších bariér a s ich odstraňovaním už nevieme prestať. Bariéry sú totiž pre kultúrnu spoločnosť do oči bijúcim komunikačným smogom a úplne nepatričným signálom nedokonalej či nešikovnej ponuky.“

V spolupráci s občianskymi združeniami Proti prúdu a Vagus poskytne Jeden svet voľné vstupy pre ľudí bez domova. Okrem toho ich festival navštívi aj priamo v ich Domci, kde bude komunitné premietanie filmu René – väzeň slobody. Uvedie ho režisérka dokumentu Helena Třeštíková, s ktorou bude po projekcii aj diskusia.

Voľný vstup na festival budú mať aj ľudia so zrakovým alebo sluchovým znevýhodnením, ktorým Jeden svet sprístupní všetkých desať filmov zaradených do súťažnej sekcie Slovensko a Česko za ľudské práva a navyše dva výnimočné zahraničné tituly. Časť z nich bude premietnutých v  kine Klap v budove Filmovej a televíznej fakulty VŠMU a časť online. Sledovanie filmov bez audio komentára je pre ľudí so zrakovým znevýhodnením veľká výzva. Na festivale Jeden svet však bude k dispozícii výborný pomocník. Nová aplikácia Earcatch vyvinutá v Holandsku, ktorá umožní sledovanie filmov s audio komentárom priamo cez aplikáciu vo vlastnom telefóne.


Okrem filmov a diskusií má Jeden svet pripravený pre divákov so zrakovým a sluchovým znevýhodnením aj zaujímavý sprievodný program, akým je napríklad workshop filmového zvuku v spolupráci so zvukovou katedrou Filmovej fakulty VŠMU alebo workshop inkluzívneho športového lezenia.

Jednou z kinosál sa stane priestor v Dome tretieho veku v bratislavskej Petržalke, pre ktorý dramaturgičky festivalu v spolupráci so Sekciou sociálnych vecí hlavného mesta SR Bratislava pripravili premietanie filmu Bocianie puto (r. Tomislav Jelinčić, 2020). Okrem toho bude pre ľudí v seniorskom veku v celej Bratislave vytvorená ponuka filmov s upravenými titulkami a zaujímavými témami, na ktoré sa budú môcť prísť pozrieť do kina. Medzi tieto tituly patria napríklad Odpočítavanie (r. Martin Palúch, 2022) – nový slovenský dokument o slávnom hercovi Ivanovi Palúchovi alebo nemecký dokument Láska, nemecké marky a smrť (r. Cem Kaya, 2022) o zlatej ére tureckej imigrantskej hudobnej scéne v Berlíne.

Jeden svet myslí vo svojom programe aj na mládež, ktorá popri existencii rôznych online platforiem čoraz menej chodí do kina. Na filmy Shabu (r. Shamira Raphaëla, 2021) a Sami proti všetkým (r. Flore Vasseur, 2021) si preto každý dospelák môže zobrať svojho tínedžera zadarmo. Film Shabu bude okrem toho sprístupnený aj divákom a diváčkam s poruchou autistického spektra a citlivejším zmyslovým vnímaním senzoricky prispôsobenou projekciou. Ide o snímky, ktoré na Slovensku nebudú uvedené do distribúcie v kinách ani online platformách.

Shabu

Takmer všetky tieto programy sú samozrejme prístupné aj pre verejnosť bez vyššie spomínaných znevýhodnení. Pretože pointou je, aby sme zážitky z festivalu prežívali všetci spoločne. Organizátorky sa počas príprav festivalu stretávajú a rozprávajú s predstaviteľmi znevýhodnených komunít, ako sú ľudia so zrakovým a sluchovým znevýhodnením, seniori, ľudia bez domova, rodičia malých detí, cudzinci, ľudia s poruchami autistického spektra a iní potenciálni diváci a diváčky. Aby mohol byť nielen Jeden svet bez bariér, spolupracujú aj s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a Audiovizuálnym fondom. Spoločne rozvíjajú systematické stratégie na sprístupnenie ktorýchkoľvek audiovizuálnych podujatí. Inšpirácie čerpajú aj zo zahraničia. Práve preto sa v rámci programu Jedného sveta uskutoční medzinárodný panel venovaný zdieľaniu najnovších trendov v kultúrnej inklúzii v spolupráci s Katedrou translatológie UKF v Nitre, menovite s Emíliou Perez, ktorá spolu so svojimi študentami vytvára už tretí rok pre Jeden svet titulky pre nepočujúcich divákov. Zároveň participuje pri príprave podkladov pre audio komentáre pre nevidiacich divákov, ktoré zastrešuje spoločnosť Teledata.

Jeden svet chce, aby ste sa na festivale cítili doma. Domov je aj téma 23. ročníka. Tak zoberte do kina svojho tínedžera, odporučte filmy starým rodičom, užite si festival všetci! Už teraz si môžete zakúpiť permanentky, ktoré budú platiť na celý festivalový program naživo v kinosálach aj online. Bratislavské projekcie, obohatené o stretnutia s filmármi a ďalšie špeciálne bonusy, sa uskutočnia v Kine Klap Filmovej  a televíznej fakulty VŠMU, v A4 – priestore súčasnej kultúry a v kine Mladosť.

Jeden svet sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla a Európskej komisie. Podujatie finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavným organizátorom je nezisková organizácia Človek v ohrození. Hlavným partnerom Jedného sveta bez bariér je Katedra translatológie v Nitre a Teledata. Ďalšími partnermi a odbornými konzultantmi sú: Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Myslím – centrum kultúry nepočujúcich, OZ Zrejme, Sekcia sociálnych vecí hlavného mesta SR Bratislava, OZ Vagus, Proti prúdu, OZ Mareena, Autistické centrum Andreas, občianske združenie RATA a ďalší

ORGANIZÁTORI

One World

FINANČNÍ PARTNERI

SLSP

PARTNERI

IOMGoOutbkisDAFilmskino lumiereFTF VŠMUkino mladosťA4TeledataMareenaVagusMyslímÚNaSSFFUKsvet medzi riadkamislidoBiela pastelka logo

HLAVNÍ MEDIÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

Nota Bene