Jeden Svet 2021 —
22. medzinárodný festival
dokumentárnych filmov

V roku 2020 sa nám podarilo zorganizovať prvý online ročník a k obrazovkám priniesť rekordné množstvo divákov. Tento rok sa zodpovedne pripravujeme na prvý hybridný ročník, ktorý skombinuje výhody online sveta s fyzickými stretnutiami v kinosálach. 22. ročník Jedného sveta sa uskutoční 5. – 11. novembra 2021.

21. ročník Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet bol vo viacerých ohľadoch výnimočný. Epidemiologická situácia spojená so šírením vírusu COVID-19 predefinovala podmienky, v ktorých sa môžu konať festivaly. Festivalový tím sa celoročne pripravoval, vyhodnocoval situáciu a v dostatočnom predstihu sa zodpovedne rozhodol organizovať festival prevažne v online prostredí.

Festival finančne podporil

Partneri

Hlavní mediálni partneri

Mediálni partneri